Hız Hesaplamanın Çoklu-duyusal Doğası

UMRAM araştırmacıları Experimental Brain Research dergisinde bir çalışma yayınlamışlardır. Çalışmalarında, duyular içi ve duyular arası algısal gruplamayı koordine eden beyin mekanizmaları ve ilkeleri üzerinde yoğunlaşmışlardır. Algılanan hız üzerinde farklı davranışsal deneyler tasarlayarak, görsel sistemdeki belirli uzamsal gruplama prensiplerinin,  zaman boyutunda gerçekleşen görsel-işitsel etkileşimlere önceliğinin olabileceğini bulmuşlardır. Ek olarak, davranışsal bulgular, işitsel sistem tarafından sağlanan zaman bilgisinin hız algısını değiştirdiğini ve farklı mekansal konfigürasyonlarda var olduğunu göstermiştir. Bu bulguların, hareket algılamanın ve hız tahmininin çoklu duyusal yapısını hesaba katan sistemler tasarlamaya katkıları olacağı düşünülmektedir.. Daha fazla bilgi ve dergi makalesi için buraya tıklayın.