Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Gradyanların Eş Zamanlı Kullanımı ile B1+ Düzensizliklerinin Düzeltilmesi

Umram araştırmacılarının yayınladığı çalışmada, doğrusal ve doğrusal olmayan gradyanların eş zamanlı kullanımının, sadece doğrusal veya sadece doğrusal olmayan gradyan kullanılan durumlara göre, B1+ düzensizliklerinin daha etkili bir şekilde düzelttiği görülmüştür. Yüksek Tesla MR tarayıcılarında (3T ve yukarısı), radio frekans (RF) dalgalarının dalga boylarının kısalarak hastanın görüntülenen bölgesi ile kıyaslanabilir hale gelmektedir ve bu durum uzaysal olarak eşit bir uyarım yapılmasını engeller. Literatürde, RF dalgalar ve gradyanları birlikte kullanarak “spoke uyarımı” denilen bir teknik ile bu düzensizlikler belirli bir seviyeye kadar düzeltilebilir. Bu çalışmada harici olarak eklenen ve bağımsız yükselteçler tarafından doğrusal olmayan gradyanların da sisteme eklenmesi ile sistemdeki özgür parametre sayısı artırılmıştır. Formülasyonlar ve tasarım teknikleri makalede açıklanmıştır. Örnek bir deneysel durumda, uyarım profili düzensizlikleri önerilen teknikle %46 azaltılırken, sadece doğrusal gradyanların kullanıldığı durumda sadece %20 düzeltmeye elde edilebilmiştir.