Master Tez Sunumu: Toygan Kılıç

Toygan Kılıç 21 Ocak 2019 tarihinde yüksek lisans tezini başarıyla sundu.

UMRAM’da danışmanı Emine Ülkü Sarıtaş ve eş-danışmanı Tolga Çukur ile birlikte çalışmalarını sürdüren Toygan Kılıç, Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans Programı‘na devam etmektedir.

Tez Başlığı: Hızlandırılmış Çoklu-Kontrast Manyetik Rezonans Görüntüleme ve Uçuş-Zamanlı Anjiyografi

Abstract:Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) yumuşak dokuların incelenmesinde sıklıkla kullanılan bir görüntüleme yöntemdir. Çekim sürelerinin uzun olması MRG’nin hastanelerde kullanımını kısıtlayan en önemli etkendir. Veri alımını hızlandırmak için k-uzayını alt örnekleyen kısmi Fourier (KF), paralel görüntüleme (PG) ve sıkıştırılmış algılama (SA) yöntemleri önerilmiştir. Ancak, T2 ağırlıklı görüntüleme ve uçuş zamanlı (TOF) anjiografi gibi MRG uygulamalarında hızlandırma faktörünün ve görüntü kalitesinin iyileştirilmesine ihtiyaç vardır. Önceki çalışmalar çoklu kontrast görüntü geriçatımı için popüler bir SA yöntemi olan SPIRiT yöntemini benimsemişlerdir. Ancak, bu yöntemlerde farklı kontrastlardaki ortak bilgi, geriçatım aşamasında kullanılmamıştır. Bu tezde, geriçatım sırasında yüksek uzaysal frekansları vurgulayarak görüntüler arasındaki ortak yapısal bilgiden yararlanan yeni bir yöntem önerilmiştir. In vivo beyin görüntüleme ve sayısal fantomdan elde edilen sonuçlar, önerilen yöntemin geleneksel yöntemlere kıyasla parametre seçiminde daha gürbüz olduğunu göstermektedir. Bu tezin TOF anjiyografi görüntüleme için amacı, hem sinyal-gürültü oranını artırmak hem de tarama süresini kısaltmaktır. Bu amaçla, faz kodlama yönlerinde SA kullanımı ile iki boyutlu hızlandırma, ve frekans kodlama yönünde bir boyutlu KF veri toplama ile eko zamanı azaltan bir kombinasyon önerilmektedir. Bu veri alımı sonrasında ise SA ve KF yöntemlerini ardışık olarak uygulayan bütünleşik bir geriçatım sunulmaktadır. Beyinde elde edilen in vivo anjiyografi sonuçları, önerilen zaman açısından etkin TOF yönteminin, damar-arka plan kontrastını arttırırken tarama zamanını düşürdüğünü göstermektedir.