Dr.Öğr.Gör.Hulusi Kafalıgönül ve Utku Kaya’nın yeni makalesi NeuroImage’da yayımlandı.

UMRAM’da, doktora sonrası mezunlarımızdan Utku Kaya ve öğretim üyesi Doktor Öğretim Görevlisi Hulusi Kafaligonul, 1 Ekim 2019 tarihinde NeuroImage’da “Cortical processes underlying the effects of static sound timing on perceived visual speed” başlıklı bir makale yayınladı.

Özet:

Kısa statik seslerin zamanlamasının görsel hareket algısının farklı yönlerini değiştirebileceği iyi bilinmektedir. Örneğin, önceki çalışmalar, kısa sesler ile sınırlandırılmış zaman aralıklarının algılanan görsel hızı değiştirdiğini, böylece kısa işitsel zaman aralıklı belirgin hareketlerin tipik olarak uzun zaman aralıklı olanlardan daha hızlı algılandığını göstermiştir. Ancak, işitsel zamanlamanın bu gibi etkilerinin altında yatan prensipler ve kortikal süreçler hakkında çok az şey bilinmektedir. EEG kaydı ile birlikte bir hız yargılama paradigması kullanarak, hareket işleme için korteks işitsel zamanlamasının ne zaman ve nerede gerçekleştiğini belirlemeyi amaçladık. Sonuçlarımız işitsel zamanlamanın medial parieto-oksipital ve parietal, sağ centro-parietal ve frontal kafa derisi bölgeleri üzerindeki önemli etkilerini göstermiştir. Ayrıca, bu etkiler tek bir ERP bileşeniyle sınırlı değildi ve erken ve geç bileşenlerde hem önemli değişiklikler gözlemledik. Bu nedenle, buradaki bulgularımız işitsel zamanlamanın hareket işlemenin hem erken hem de geç aşamalarında gerçekleşebileceğini ve hareket algısı üzerindeki etkisinin farklı kortikal bölgeler arasındaki dinamik etkileşimin sonucu olabileceğini göstermektedir. Bu bulguların biriktirilmesiyle birlikte, görsel-işitsel bütünleşmenin çok aşamalı bir süreç olduğu ve daha önce düşünülenden daha çeşitlendirilmiş süreçlerle elde edilebileceği fikrini de desteklemektedir.

Kaya, U., & Kafaligonul, H. (2019). Cortical processes underlying the effects of static sound timing on perceived visual speed. NeuroImagehttp://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2019.05.062