Reconfigurable MRI technology for low-SAR imaging of deep brain stimulation at 3T: Application in bilateral leads, fully-implanted systems, and surgically modified lead trajectories

Doktora öğrencimiz Ehsan Kazemivalipour ve Prof.Ergin Atalar ile birlikte iş ortakları arasında bulunan Boris Keil, Alireza Vali, Sunder Rajan, Behzad Elahi, Lawrence L. Wald, Joshua Rosenow, Julie Pilitsis ve Laleh Golestanirad, “Reconfigurable MRI technology for low-SAR imaging of deep brain stimulation at 3T: Application in bilateral leads, fully-implanted systems, and surgically modified lead trajectories” isimli bir makale yayınladılar.

Özet:

Derin beyin stimülasyon cihazlarına sahip hastalar postoperatif MRG incelemelerinden oldukça yararlanır, ancak implantların RF ile ısıtılmasından kaynaklanan güvenlik riskleri nedeniyle MRG bu hastalar için kolayca erişilebilir değildir. Son zamanlarda, 9 gerçekçi hasta modelinde 1.5T’de MRG sırasında tek izole DBS uçlarında lokal SAR’ı önemli ölçüde azaltan, hasta tarafından ayarlanabilen, yeniden yapılandırılabilir bir bobin teknolojisi sunduk. Bu katkı, teknolojiyi 3T’ye ölçeklendirmenin ve tam implantlı sistemlerin yanı sıra iki taraflı lead’li hastalarda performansını değerlendirmenin uygulanabilirliğini göstererek çalışmalarımızı daha yüksek alanlara yaymaktadır. 13 hastanın postoperatif BT görüntülerinden hasta kaynaklı iki taraflı DBS lead ve tam implante DBS sistemi modelleri geliştirdik ve MRG sırasında elektrot kontaklarında SAR amplifikasyonunu 3T’de yeniden yapılandırılabilir bir döner bobinle hesaplamak için sonlu eleman simülasyonları yaptık. Konvansiyonel bir kuadratür vücut bobinine kıyasla, yeniden yapılandırılabilir bobin sistemi SAR’ı tek taraflı bağlantılar için ortalama% 83 ve iki taraflı müşteriler için% 59 azalttı. İmplante edilen lead’lerin yörüngesinde yapılan basit bir cerrahi modifikasyonun, tamamen implante edilmiş bilateral DBS sistemine sahip bir hastada, dönen bobinin SAR azaltma verimliliğini>% 90’a çıkardığı gösterilmiştir. Tipik beyin muayeneleri sırasında elektrot temasları etrafındaki sıcaklık artışının termal analizi, dönen bobin kullanılarak 15 kat bir ısıtma azalması göstererek, konvansiyonel bir CP bobininin üretildiği yüksek SAR sekanslarıyla ∼4 dakikalık görüntüleme sırasında <1 ° C sıcaklık artışı meydana getirdi> Aynı çevirme açısı için dokuda 10 ° C sıcaklık artışı.

Kazemivalipour, E., Keil, B., Vali, A., Rajan, S., Elahi, B., Atalar, E., … Golestanirad, L. (2019). Reconfigurable MRI technology for low-SAR imaging of deep brain stimulation at 3T: Application in bilateral leads, fully-implanted systems, and surgically modified lead trajectories, NeuroImagehttp://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2019.05.015