Doktora Öğrencimiz Cemre Arıyürek’in yeni makalesi yayımlandı: ”Fast Robust Dejitter and Interslice Discontinuity Removal in MRI Phase Acquisitions: Application to Magnetic Resonance Elastography”

Doktora öğrencimiz Cemre Arıyürek, iş ortakları olan Eric Barnhill, Mila Nikolova, Florian Dittmann, Jurgen Braun and Ingolf Sack ile birlikte yeni bir makale yayımladı. ”Fast Robust Dejitter and Interslice Discontinuity Removal in MRI Phase Acquisitions: Application to Magnetic Resonance Elastography”

Özet:

Dilim şeklinde edinimleri hacimler halinde birleştiren MRI fazı kontrast görüntüleme yöntemleri, kaçınılmaz fizyolojik aktivite de dahil olmak üzere kaynaklardan yapılan taramalar boyunca kesintili faz süreksizliklerini (IPD’ler) içerebilir. Manyetik rezonans elastografisinde (MRE), dalga boyu ve doku sertliği tahminlerini değiştirebilir, analizi geçersiz kılar. Bu davranışı ilk önce 3B karmaşık değerli dalga hacimlerinin fazının z ekseni boyunca jitter olarak modelliyoruz. IPD’leri kaldıran iki aşamalı bir görüntü işleme borusu önerildi. İlk önce, sabit dilimli faz kayması, yeni, dışbükey olmayan bir dejitter edici algoritma ile kaldırılmıştır. Daha sonra, yeni 3D dalgacık katsayılarının filtrelenmesiyle bölgesel fizyolojik gürültü eserleri çıkarıldı. İki boru hattı katsayısının kalibre edilmesi, dejitter parametresi α ve dalgacık bandı yüksek geçiş katsayısı c, ilk önce bir sonlu eleman yöntemi beyin fantomu üzerinde gerçekleştirildi. Daha sonra, 48 beyin alımının bir kohortu üzerinde, IPD’lere dört yaklaşımdan oluşan karşılaştırmalı bir araştırma yapılmıştır: 2) IPD ihmali “kontrol” koşulu; 3) anizotropik dalgacık tabanlı bir yöntem; ve 4) düzlem içi (2B) işleme yöntemi. Mevcut yöntem, 40 Hz’de merkezlenmiş çok frekanslı bir dalga inversiyonu için [Yöntem: metne bakınız] Pa’nın ortancalarını göstermiştir. daha düşüktür. Önerilen yöntem, kohortun değer aralığını, yöntem 3) ve 4) ‘e göre sırasıyla% 29 ve% 31 oranında azaltmıştır. Varyanstaki bu azalma, beyin MRE’sinin daha ince fizyolojik değişiklikleri öngörme yeteneğini arttırır. Teorik yaklaşımımız ayrıca, temel bulguların gürültü ve MRE’ye göre daha güçlü uygulamalarını sağlar.

Barnhill, E., Nikolova, M., Ariyurek, C., Dittmann, F., Braun, J., & Sack, I. (2019). Fast Robust Dejitter and Interslice Discontinuity Removal in MRI Phase Acquisitions: Application to Magnetic Resonance Elastography. Ieee Transactions on Medical Imaging, 38(7), 1578–1587. http://doi.org/10.1109/TMI.2019.2893369