1. Çoklu-duyumlu Çağrışımsal Öğrenmenin Temelindeki Sinirsel Mekanizmalar

Proje Adı: Çoklu-duyumlu Çağrışımsal Öğrenmenin Temelindeki Sinirsel Mekanizmalar

Proje Kodu/No: TÜBİTAK 112C010

Kuruluş Adı: TÜBİTAK

Destek Program Kodu / Adı: TUBİTAK 2236-Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programı

Sözleşmedeki Başlangıç Tarihi: 3/11/2013

Sözleşmedeki Bitiş Tarihi: 3/11/2015

Projede İşbirliği: EU-FP7 Marie Curie Actions People-COFUND)

Proje Yürütücüsü: Hacı Hulusi Kafalıgönül, Yar. Doç. Dr., Bilkent Üniversitesi