15. Sinirsel Yaşlanma Sürecinde Hareket Algısı ve Anahtar Sinaptik Hedefler Arasındaki Fonksiyonel Bağlantılar

Proje Adı: Sinirsel Yaşlanma Sürecinde Hareket Algısı ve Anahtar Sinaptik Hedefler Arasındaki Fonksiyonel Bağlantılar

Proje Kodu/No: TÜBİTAK 215S701

Kuruluş Adı: TÜBİTAK

Destek Program Kodu / Adı: 1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Pr.

Sözleşmedeki Başlangıç Tarihi: 6/1/2016

Sözleşmedeki Bitiş Tarihi: 12/1/2018

Proje Yürütücüsü: Hacı Hulusi Kafalıgönül, Yar. Doç. Dr., Bilkent Üniversitesi