15. Sinirsel Yaşlanma Sürecinde Hareket Algısı ve Anahtar Sinaptik Hedefler Arasındaki Fonksiyonel Bağlantılar

Proje Adı: Nano-Biyotıp İçin Manyetik Aktif Nano Zincirler (Magnetic Active Nanochains for Nanobiomedicine)

Proje Kodu/No: TÜBİTAK 215E198

Kuruluş Adı: TÜBİTAK

Destek Program Kodu / Adı: Uluslararası ERA-NET RUS

Sözleşmedeki Başlangıç Tarihi: 1/1/2016

Sözleşmedeki Bitiş Tarihi:

Projede İşbirliği: Uluslararası ERA-NET RUS

Proje Yürütücüsü: Emine Ülkü Sarıtaş, Yar. Doç. Dr., Bilkent Üniversitesi