Emine Ülkü Sarıtaş Doçent unvanı aldı

UMRAM ve Bilkent Elektrik ve Elektronik Mühendisliği öğretim üyesi Emine Ülkü Sarıtaş, Doçent unvanı almıştır. Emine Ülkü Sarıtaş 2013 yılında Bilkent’e öğretim üyesi olarak katılmadan önce, 2010-2013 yılları arasında Kaliforniya Üniversitesi Berkeley, Biyomühendislik Bölümü’nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmıştır. Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden 2009 yılında doktora ve 2004 yılında yüksek lisans derecelerini, Bilkent EEE’den 2002 yılında lisans derecesini almıştır. Doktora çalışmaları sırasında Lucent Technologies Stanford Lisans Üstü Bursu ve doktora sonrası çalışmaları sırasında Siebel Kök Hücre Enstitüsü Doktora Sonrası Bursu’nu almıştır. Emine Ülkü Sarıtaş, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından verilen 2015 “Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü” (GEBIP), Bilim Akademisi tarafından verilen 2016 “Genç Bilim İnsanı Ödülü” (BAGEP), Bilim Kahramanları Derneği tarafından verilen 2017 “Yılın Bilim İnsanı Ödülü” ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından verilen 2019 “Teşvik Ödülü” sahibidir. Ayrıca 2018 yılında Bilkent Üniversitesi Öğretimde Üstün Başarı Ödülü’ne layık görülmüştür.

Doç. Dr. Sarıtaş araştırmalarında yenilikçi manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ve manyetik parçacık görüntüleme (MPG) sistemleri, ve bu sistemlerin tanısal ve bilimsel uygulamalarına odaklanmaktadır. Bu görüntüleme yöntemlerinin teknik ve klinik kabiliyetlerini geliştirmek için yenilikçi teknolojiler geliştirmektedir. Şu ana kadarki öne çıkan katkıları, hedeflenen vücut bölgelerinde yüksek çözünürlüklü difüzyon ağırlıklı MRG elde etmeyi sağlayan görüntüleme teknikleri geliştirilmesi, manyetik görüntüleme sistemlerinin insan güvenliği sınırlarının kapsamlı olarak belirlenmesi ve MPG için yeni kontrast mekanizmaları geliştirilmesidir. Araştırmaları IEEE Transactions on Medical Imaging (TMI), Magnetic Resonance in Medicine, Applied Physics Letters ve Advanced Materials gibi önde gelen dergilerde yayınlanmıştır. Akademik çalışmaları 45 dergi yayını, 110 konferans bildirisi, 1 kitap bölümü ve 1 ABD patenti ile sonuçlanmış ve 2200’den fazla alıntı almıştır.

Doç. Dr. Sarıtaş şu anda Ulusal Manyetik Rezonans Araştırma Merkezi (UMRAM) için Yardımcı Direktör, IEEE TMI için Yardımcı Editör ve International Journal on Magnetic Particle Imaging (IJMPI) için Yayın Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Daha önce Nature Scientific Reports için Yayın Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır ve IEEE Türkiye Mühendislikte Kadın Komitesi başkanlığını yapmıştır.