2020 Parlar Araştırma Teşvik Ödülü: Emine Ülkü Sarıtaş

Parlar Vakfı, bilim ve sanayide yapılan araştırma çalışmaları ve hizmetleri değerlendirmek ve büyüyen nesilleri teşvik etmek amacıyla her yıl Onursal Bilim, Hizmet, Araştırma ve Teknoloji Teşvik Ödülleri vermektedir.

UMRAM Öğretim Üyesi Doç.Dr. Emine Ülkü Sarıtaş, 2020 Parlar Araştırma Teşvik Ödülü’nü almıştır.

Doç. Dr. Sarıtaş araştırmalarında yenilikçi manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ve manyetik parçacık görüntüleme (MPG) sistemleri, ve bu sistemlerin tanısal ve bilimsel uygulamalarına odaklanmaktadır. Bu görüntüleme yöntemlerinin teknik ve klinik kabiliyetlerini geliştirmek için yenilikçi teknolojiler geliştirmektedir. Şu ana kadarki öne çıkan katkıları, hedeflenen vücut bölgelerinde yüksek çözünürlüklü difüzyon ağırlıklı MRG elde etmeyi sağlayan görüntüleme teknikleri geliştirilmesi, manyetik görüntüleme sistemlerinin insan güvenliği sınırlarının kapsamlı olarak belirlenmesi ve MPG için yeni kontrast mekanizmaları geliştirilmesidir. Araştırmaları IEEE Transactions on Medical Imaging (TMI), Magnetic Resonance in Medicine, Applied Physics Letters ve Advanced Materials gibi önde gelen dergilerde yayınlanmıştır. Akademik çalışmaları 45 dergi yayını, 110 konferans bildirisi, 1 kitap bölümü ve 1 ABD patenti ile sonuçlanmış ve 2200’den fazla alıntı almıştır.