2020 IEEE Türkiye Araştırma Teşvik Ödülü: Emine Ülkü Sarıtaş

UMRAM öğretim üyesi Emine Ülkü Sarıtaş, 2020 IEEE Türkiye Araştırma Teşvik Ödülü’nü aldı. Bilim insanlarını teşvik etme ve destekleme misyonunun ardından IEEE Türkiye, 2017 yılında yıllık bir ödül programı başlattı. IEEE Türkiye Araştırma Teşvik Ödülü, son on yılda doktorasını tamamlayan, doktora sonrası araştırmalarının önemli bir bölümünü Türkiye’de gerçekleştiren ve halen Türkiye’de ikamet eden, IEEE ile ilgili disiplinlerde üstün araştırma faaliyeti gösteren bilim insanlarına verilmektedir.

Doç. Dr. Sarıtaş araştırmalarında yenilikçi manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ve manyetik parçacık görüntüleme (MPG) sistemleri, ve bu sistemlerin tanısal ve bilimsel uygulamalarına odaklanmaktadır. Bu görüntüleme yöntemlerinin teknik ve klinik kabiliyetlerini geliştirmek için yenilikçi teknolojiler geliştirmektedir. Şu ana kadarki öne çıkan katkıları, hedeflenen vücut bölgelerinde yüksek çözünürlüklü difüzyon ağırlıklı MRG elde etmeyi sağlayan görüntüleme teknikleri geliştirilmesi, manyetik görüntüleme sistemlerinin insan güvenliği sınırlarının kapsamlı olarak belirlenmesi ve MPG için yeni kontrast mekanizmaları geliştirilmesidir. Araştırmaları IEEE Transactions on Medical Imaging (TMI), Magnetic Resonance in Medicine, Applied Physics Letters ve Advanced Materials gibi önde gelen dergilerde yayınlanmıştır. Akademik çalışmaları 45 dergi yayını, 110 konferans bildirisi, 1 kitap bölümü ve 1 ABD patenti ile sonuçlanmış ve 2200’den fazla alıntı almıştır.