2020 Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülü: Koray Ertan

Eski doktora öğrencimiz Koray Ertan, 2020 Serhat Özyar Genç Bilim İnsanı Ödülünü aldı.

Dr. Koray Ertan, “Z-Gradyan Dizisinin Tasarımı ve Manyetik Rezonans Görüntülemedeki Uygulamaları” başlıklı doktora tezini Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde Prof. Dr. Ergin Atalar’ın tez danışmanlığında 2019 yılında tamamlamıştır.

Manyetik Rezonans Görüntülemede (MRG) hastaya uygulanan radyo frekans (RF) enerjisinin dokularda yarattığı ısınmanın azaltılması önemlidir.  RF alana bağlı ısınma sorunu, kalp pili ve benzeri implant bulunduran hastalarda ve MRG kullanılarak yapılan girişimsel uygulamalarda da önemli bir güvenlik sorunudur.  Görüntüleme sırasında hastanın cihaz içinde kaldığı sürenin (çekim süresi) kısaltılması gereklidir. Dr. Ertan’ın tezi kapsamında geliştirilen yenilikçi donanımlar, yazılımlar ve teknikler ile çekimlerde hastalara uygulanan radyo frekans enerjisinin azaltıldığı ve çekim süresinin kısaltılabildiği gözlemlenmiştir. Ek olarak, önerilen z- gradyan dizisi sayesinde sinir uyarım limitleri ile daha uyumlu gradyan alanlar yaratılabilmekte, gradyan alanların yalnızca hedef organ veya bölgede oluşturulmasıyla performanslarının artırılması sağlanmaktadır. Dr. Ertan, bölgesel gradyan alanlar oluşturmaya yönelik özgün sargı tasarımları gerçekleştirmiş, prototiplerini imal etmiş, deneysel çalışmalarla sınamış ve performans analizlerini tamamlamıştır.

Tez kapsamında, alanda önde gelen bilimsel dergilerde 3 makale yayımlanmış, 13 uluslararası ve 3 ulusal bildiri sunulmuştur. Hakemli dergi yayınlarının tamamında, uluslararası bildirilerin sekizinde ve ulusal bildirilerin ikisinde ilk yazar durumundadır. Google Scholar’a göre toplam 35 atfı bulunmaktadır. Ayrıca, tez kapsamında üç tane ABD ve iki tane PCT olmak üzere beş uluslararası patent başvurusu yapılmıştır.