UMRAM/NSC-ASBAM Güz 2023 Seminerleri: ”Enhancing MRI Performance through Computational Imaging”

Mariya Doneva, Ph.D.
Philips Research, Almanya

 

Tarih/Saat: 23 Kasım 2023 Perşembe, 17:30
Zoom Bağlantısı: https://zoom.us/j/98924400569

Özet: Geçtiğimiz yirmi yılda, MR görüntüsünün yeniden yapılandırılmasının önemi büyük ölçüde artmış, tarama süresinin azaltılmasına, görüntü kalitesinin iyileştirilmesine ve ölçülen verilerden ek bilgilerin çıkarılmasına olanak sağlamıştır. Bu dönemde MRI, görüntü yeniden yapılandırmasına yönelik gelişmiş hesaplamalı algoritmalarda kapsamlı gelişmelere tanık oldu; bunların çoğu, çok kanallı örnekleme, sıkıştırılmış algılama, sözlük öğrenimi, düşük dereceli ve yapılandırılmış düşük düzeyler de dahil olmak üzere çeşitli alanlardaki sinyal işleme ilerlemeleriyle desteklendi. sıralama yöntemleri. Son zamanlarda, tarama süresinde ve görüntü kalitesinde daha fazla iyileştirme sağlamak amacıyla görüntünün yeniden yapılandırılması için sinir ağları da kullanıldı. En önemlisi, bu tekniklerin bazıları MRI satıcılarının ürünlerinde kendine yer bulmuş ve klinik uygulamada önemli bir etki göstermiştir. Bu gelişmeler, hesaplamalı donanımdaki ilerlemelerle birlikte, hesaplamalı bir görüntüleme problemi olarak MRI rekonstrüksiyonunda yeni bir araştırma alanı açmıştır. Bu konuşmada, hesaplamalı bir görüntüleme problemi olarak MRI rekonstrüksiyonunun çerçevesini ve bunun MR performansını artırmada sağladığı ve böylece önemli klinik ihtiyaçları karşılamadaki avantajlarını tartışacağım.

Bio: Dr. Doneva, 2010 yılında katıldığı Philips Research, Hamburg, Almanya’da Kıdemli Bilim Adamı ve Ekip Lideridir. Fizik alanında Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini sırasıyla 2006 ve 2007 yıllarında Oldenburg Üniversitesi’nden, doktora derecesini ise Fizik alanında almıştır. 2010 yılında Lübeck Üniversitesi Fizik bölümünden mezun oldu. Elektrik Mühendisliğinde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı ve
UC Berkeley’de Bilgisayar Bilimleri Bölümü, 2015 ve 2016 yılları arasında. Çalışmaları, görüntüleme iş akışı iyileştirmeleri, yeni kantitatif MRI yaklaşımları ve en belirgin şekilde, rutin klinik taramaların tarama süresinin önemli ölçüde azaltılmasına olanak tanıyan sıkıştırılmış algılamaya dayalı hızlı MRI veri toplama ile ilgili birçok yeniliği ortaya çıkardı. Bu, halihazırda birçok hastanenin klinik rutinine entegre edilmiş ve milyonlarca hastayı taramak için kullanılmıştır. MR görüntüleme alanındaki çalışmaları nedeniyle kendisine 30’dan fazla patent verilmiştir.

Doneva, Uluslararası Tıpta Manyetik Rezonans Derneği (ISMRM) (2019-2021), IEEE Uluslararası Biyomedikal Görüntüleme Sempozyumu (ISBI) (2020), ISMRM Veri Örnekleme ve Görüntü Çalıştayı dahil olmak üzere çok sayıda konferansın Düzenleme Komitesi Üyesiydi. Yeniden Yapılanma (2020) ve SIAM Görüntüleme Bilimi Konferansı 2022. Konuk Editör, IEEE Sinyal İşleme Dergisi Hesaplamalı MRI Özel Sayısı: Sıkıştırmalı Algılama ve Ötesi; Editör, Kantitatif Manyetik Rezonans Görüntüleme üzerine kapsamlı referans kitabı; Yayın Kurulu Üyesi, Tıpta Manyetik Rezonans ve Hesaplamalı Görüntülemede IEEE İşlemleri; ve MR görüntüsünün yeniden yapılandırılmasına ilişkin bir referans kitabının editörü. Dr. Doneva’nın araştırma ilgi alanları arasında manyetik rezonans görüntüleme bağlamında verimli veri toplama, görüntü yeniden yapılandırma ve niceliksel parametre haritalama yöntemleri yer almaktadır. Çalışmaları, MR tarama verimliliğini artırmayı ve teşhis ve tedavi takibi için sağlam ve güvenilir (çok parametreli) niceliksel bilgiler elde etmeyi amaçlayan matematiksel optimizasyon ve sinyal işleme yaklaşımlarının geliştirilmesini içerir.