UMRAM/NSC-ASBAM Güz 2023 Seminerleri: ”Small Animal Imaging with Clinical Scanners: Experience With 3T MRI”

Dr. Meltem Karataş

Tarih: 12 Aralık 2023

Saat: 16.30

Yer: UMRAM, SC106

 

Özet: Öncelikle kemirgen modellerini içeren çeviri çalışmaları, biyomedikal bilimlerin temel dayanağı olmuştur. Kemirgen deneyleri fizyolojik süreçlerin anlaşılmasına, patolojik mekanizmaların çözülmesine ve yeni tedavi stratejilerinin geliştirilmesine yardımcı olunmasına olanak sağlar. Diğerlerinin yanı sıra, manyetik rezonans görüntüleme, tezgahtan başucuna kadar benzer metodolojileri kullanan invaziv olmayan, in vivo bir teknik olduğundan çeviri için paha biçilmez bir araç oluşturur. Ancak kemirgenlerin MRI ile görüntülenmesi, daha küçük vücut boyutları, farklı anatomi ve anestezik ihtiyacı gibi benzersiz zorluklar sunar. Küçük hayvan MRI’sına yönelik özel ekipman, daha yüksek alan gücünü, güçlü gradyanlara sahip daha küçük çaplı tarayıcıları ve gelişmiş şimlemeyi içerir. Ancak bu sistemlerin yüksek maliyeti ve sınırlı bulunması, araştırmalarda kullanımlarını kısıtlamaktadır. 3T klinik MRI tarayıcısında kemirgenleri içeren beyin görüntüleme deneyleri, ilgili zorluklar ve fırsatlar da dahil olmak üzere tartışılacak. Morfolojik anormalliklerin görüntülenmesinden, tümör büyümesinin araştırılmasına ve farmakolojik ajanların test edilmesine kadar çeşitli çalışmalara genel bir bakış sunulacak.

 

Konuşmacı Biyografisi: Meltem Karataş, 2012 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu ve 2014 yılında doktora çalışmalarına başlamadan önce kısa bir süre Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalıştı. Doktora derecesini aldı. . 2019 yılında Erasmus+ NeuroTime Ortak Doktora Programı kapsamında Fransa Strasbourg Üniversitesi ve Almanya Freiburg Üniversitesi’nden nörobilim alanında lisans derecesi aldı. Araştırması, manyetik rezonans görüntüleme kullanarak kronik ağrının neden olduğu depresyonun beyindeki yapısal ve işlevsel bağlantı imzalarının araştırılmasına odaklandı. (MRI) bir fare modelinde. UMRAM’a 2020 yılında katılmıştır. Nörolojik ve psikiyatrik bozuklukların patofizyolojisine ışık tutacak, teşhis belirteçleri ve yeni tedavi stratejileri geliştirecek bir çeviri aracı olarak kemirgen nörogörüntülemesiyle özellikle ilgilenmektedir.