UMRAM/ASBAM Bahar 2023 Seminerleri: “Layers of primary visual cortex as a window into internal models about predicted and simulated environments: Human fMRI, and monkey and rodent neuroscience”

Prof. Lars Muckli

Psikoloji ve Sinirbilim Okulu

Glasgow Üniversitesi

 

Tarih/Saat: 16 Mart Perşembe, 12:30

Toplantı Kimliği: 941 2425 2490 (Şifre Kodu: 896970)

https://zoom.us/j/94124252490?pwd=T0JJMTdBd0tvZU1HeUJrUXhuYWdZQT09

 

Özet: Normal beyin fonksiyonu, iç süreçlerin gelen duyusal uyaranlarla etkileşimini içerir. Erken görsel korteksteki dahili modelleri ve geri bildirim mekanizmalarını örnekleyen bir dizi beyin görüntüleme deneyi (7T fMRI kullanarak) oluşturduk. Birincil görsel korteks (V1), görsel bilginin kortikal olarak işlenmesi için giriş aşamasıdır. Şunlarla ilgili üç karşıt bilgi akışı olduğunu gösterebiliriz: (1) retinotopik görsel girdi, (2) beyin tarafından oluşturulan dahili modellerin yukarıdan aşağıya tahminleri ve (3) algıdan bağımsız olarak hareket eden yukarıdan aşağıya görüntüler ve tahmin döngüsü. İçsel modeller gelen bilgiyi güçlendirir ve amplifiye eder, ancak aynı zamanda görsel algıya müdahale etmeyen zihinsel imgeler de vardır. Sonuçlarımız tahmine dayalı kodlamanın kavramsal çerçevesine hitap ediyor. Sağlıklı beyin işlevi, tahminin kesinliği ile tahmin hatasına dayalı tahmin güncellemesi arasında bir denge kuracaktır. Sonuçlarımız son teknoloji ürünü, katmana özgü ultra yüksek alan fMRI ve diğer görüntüleme tekniklerini içermektedir. Çok türlü ve çok yöntemli bir yaklaşımla, sonuçlarımızı kemirgenlerde ve maymunlarda tekrarlıyoruz ve görsel korteksteki yukarıdan aşağıya süreçlerin altında yatan nöronal kortikal mikro devreler hakkında daha fazla şey öğreniyoruz.

Konuşmacı Hakkında: Lars Muckli, Görsel ve Bilişsel Sinir Bilimleri Profesörü, Glasgow’daki Bilişsel Nörogörüntüleme Merkezi’nde (CCNI) fMRI Direktörü ve 7T-Görüntüleme Mükemmeliyet Merkezi (ICE) MRI’nın Eşbaşkanıdır. FMRI ve çok modlu beyin görüntüleme alanında 24 yıl çalıştı. Lars Muckli, Frankfurt’taki Max-Planck Beyin Araştırmaları Enstitüsü’nde (Doktora. 2002 yılında). 2004 yılında Frankfurt Beyin Görüntüleme Merkezi’nin (F-BIC) kuruluşuna katkıda bulundu. Daha sonra Glasgow’a taşındı ve 2008 yılında Bilişsel Nörogörüntüleme Merkezi’nin (CCNI) ve Görüntüleme Mükemmeliyet Merkezi’nin (ICE) açılışına katkıda bulundu. Çalışmaları kortikal geri bildirimin beyin görüntülemesine, katmana özgü fMRI araştırmasına ve çok seviyeli/türler arası hesaplamalı sinir bilimine odaklanmaktadır. Muckli laboratuvarı daha önce ‘Bağlamsal geri bildirim ve tahminlerin beyin tarafından okunması’ konusunda bir ERC konsolidatör hibesi ile finanse ediliyordu. Lars, 2016’dan bu yana İnsan Beyni Projesi’nin (HBP) bir üyesidir ve kemirgen ve insan sinir bilimi üzerine ‘Bağlama duyarlı, çoklu duyusal nesne tanıma, çok düzeyli, çok türlü verilerle sınırlandırılmış derin bir ağ modeli’ konulu bir çalışma paketine liderlik etmektedir. Çalışmaları, kortikal geri bildirimin beyin görüntülemesine ve katmana özgü fMRI’nin araştırılmasına odaklanmaktadır. Çok düzeyli türler arası hesaplamalı sinir bilimiyle ilgileniyor. Lars, tahmine dayalı kodlama teorilerinin geliştirilmesi için önemli destekleyici kanıtlar üretti.