UMRAM/ASBAM Bahar 2023 Seminerleri: “Spatiotemporal Brain Dynamics during Sleep and Wake”

Dr. Pınar Özbay

Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü

Boğaziçi Üniversitesi

 

Tarih/Saat: 3 Mart Cuma, 17:30

Toplantı Kimliği: 939 1193 4398 (Şifre Kodu: 896970)

https://zoom.us/j/93911934398?pwd=aHlWeG1YejU1U05rRG5yNjJjRzFFQT09

Özet: Fonksiyonel MRI (fMRI) sinyal varyasyonlarının kısmen fizyolojik sinyallerdeki dalgalanmalarla birlikte değiştiği iyi bilinmektedir. Sistemik fizyolojideki dalgalanmaların uyanıklık, uyuşukluk ve uyku gibi çeşitli koşullar sırasında meydana gelmesi muhtemel olduğundan, beyin bağlantı analizlerinin dikkatli bir şekilde yorumlanması bu katkıyı dikkate almalıdır. Ayrıca son çalışmalar, uyku sırasındaki yavaş dalgaların, muhtemelen beyin omurilik sıvısının (BOS) pulsatil hareketi yoluyla metabolik atıkların uzaklaştırılmasına neden olabileceğini düşündürmektedir. Ayrıca nabız atışlarının, kalp ve solunum döngülerinden kaynaklanan doğrudan basınç etkileriyle indüklenebileceği de bilinmektedir. Bu sunumda, sistemik fizyoloji ile beynin fMRI sinyali arasındaki etkileşimleri, bir gecelik uyku çalışması boyunca uzay-zamansal beyin dinamiklerini ve uyarılma durumunun BOS dinamikleri üzerindeki etkilerini tartışacağım.

Konuşmacı Hakkında: Dr. Özbay lisans derecesini aldı. 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Lisans eğitiminin ardından Yüksek Lisansını tamamladı. Münih Teknik Üniversitesi’nde Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik alanında doktora derecesini aldı. İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü’nden. Doktora çalışması sırasında, Kantitatif Duyarlılık Haritalamanın geliştirilmesi ve iyileştirilmesi ve bunun fonksiyonel ve klinik çalışmalara uygulanması gibi yeni MRI teknikleriyle beyin anatomisi ve fonksiyonunun incelenmesi konusunda uzmanlık kazandı. 2017 yılında, uyku ve uyanıklık sırasında, davranışsal, fizyolojik, fMRI ve EEG verilerinin ölçümlerini ve gelişmiş analizini içeren çok modlu edinimler konusundaki deneyimini genişletmek için NIH Fonksiyonel ve Moleküler Görüntüleme Laboratuvarı’nın Gelişmiş MRI Bölümüne katıldı. TÜBİTAK 2232 Uluslararası Üstün Araştırmacı Bursu sahibidir ve şu anda Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.