22. Odaklanmış Manyetik Rezonans Görüntüleme için RF Darbe ve Sekans Teknikleri

Proje Adı: Odaklanmış Manyetik Rezonans Görüntüleme için RF Darbe ve Sekans Teknikleri

Proje Kodu/No: TÜBİTAK 117E116

Kuruluş Adı: TÜBİTAK

Destek Program Kodu / Adı: 1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Pr.

Sözleşmedeki Başlangıç Tarihi: 4/1/2018

Sözleşmedeki Bitiş Tarihi: 4/1/2021

Proje Yürütücüsü: Emine Ülkü Sarıtaş, Yar. Doç. Dr., Bilkent Üniversitesi